تربیت بدنی

منابع و حزوات تربیت بدنی و علوم ورزشی

جزوات تربیت بدنی برای قبولی در کارشناسی ارشد 94
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٩   کلمات کلیدی: جزوه تربیت بدنی ،جزوات سنجش تکمیلی ،جزوه بیومکانیک ،صمد فتاحی

برای خریداری جزوات و خلاصه ها  هزینه جزوات و خلاصه ها به شرح زیر می باشد

جزوه حرکات اصلاحی دکتر مهدی قیطاسی( دانشگاه تهران) ............................................................................ 10 هزار تومان

جزوه آسیب شناسی دکتر مهدی قیطاسی ( دانشگاه تهران) ................................................................................ 12 هزار تومان

 جزوه بیومکانیک دکتر فرهپور دانشگاه بوعلی همدان................................................................................ 7 هزار تومان

جزوه مدیریت ورزشی(دکتر الهی) ........................................................................................................... 8 هزار تومان

جزوه یادگیری دکتر حمایت طلب ................................................................................................... 8 هزار تومان

جزوه رشد دکتر حمایت طلب ...................................................................................................... 10 هزار تومان

جزوه فیزیولوژی ورزشی دکتر رحمن سوری ................................................................................... 12 هزار تومان

جزوه سنجش و اندازه گیری دکتر حمایت طلب ............................................................................... 12 هزار تومان

جزوه آسیب شناسی دکتر مینو نژاد ............................................................................................ 11 هزار تومان

جزوه بیومکانیک دکتر فرهپور............................................................................................................. 8 هزار تومان

جزوه حرکت شناسی دکتر فرهپور .................................................................................................9 هزار تومان

جزوه حرکت شناسی دکتر رحمن سوری ................................................................................... 8 هزار تومان

جزوه حرکت شناسی دکتر رواسی ............................................................................................ 12 هزار تومان


 جزوات سنجش تکمیلی

حرکات اصلاحی ........................................................................................................................... 8 هزار تومان

آسیب شناسی ............................................................................................................................. 11 هزار تومان

حرکت شناسی............................................................................................................................ 14 هزار تومان

سنجش و اندازه گیری .................................................................................................................... 12 هزار تومان

یادگیری و رشد .......................................................................................................................... 16 هزار تومان

خلاصه نویسی

خلاصه نویسی رشد و تکامل حرکتی دکتر  نمازی زاده و اصلانخانی .................................................................... 16 هزار تومان

خلاصه نویسی فیزیولوژی ورزشی دکتر گائنی (جلد اول و دوم) .......................................................................... 18 هزار تومان

خلاصه نویسی فیزیولوژی ورزشی (انرژی تغذیه) دکتر خالدان ............................................................................ 16 هزار تومان

خلاصه نویسی فیزیولوژی ورزشی 5 استاد .................................................................................... 16 هزار تومان

خلاصه نویسی حرکت شناسی ............................................................................................................ 12 هزار تومان

خلاصه نویسی سنجش واندازه گیری......................................................................................................... 7 هزار تومان

برای گرفتن این جزوات به ادرس الکترونیکی اینجانب به نشانی fattahi.samad@yahoo.com بفرستید یا با شماره تلفن 09386052818 تماس حاصل نمایید . در ضمن برای داوطلبانی که متقاضی بیش از ده جزوه باشند برای آنها 20 درصد تخفیف در نظر گرفته می شود

در ضمن ارسال به تمام نقاط ایران با پست پیشتاز می باشد