تربیت بدنی

منابع و حزوات تربیت بدنی و علوم ورزشی

منابع تربیت بدنی
ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٢٩   کلمات کلیدی:

رشد و یادگیری حرکتی

1)یادگیری،اجرا،کنترل حرکتی (اشمیت)دکتر نمازی زاده،دکتر واعظ موسوی
 2)یادگیری حرکتی،مفاهیم و کاربردها (مک گیل)دکتر واعظ موسوی،دکتر شجاعی
 3)یادگیری و کنترل حرکتی (اشمیت و لی )دکتر حمایت طلب،عبدالله قاسمی (2جلدی )
 4)رشد حرکتی در طول عمر (هی وود/گچل)علی حسین ناصری،دکتر حسن خلجی
 
زبان تخصصی 
1)متون تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی،4 استاد،2 جلدی ویراش جدید
 2)مجموعه 200 متن و 100 متن تخصصی تربیت بدنی ، فرشید طهماسبی ،حاتمی
 3)انگلیسی برای دانشجویان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دکتر خسرو ابراهیم،دبیر،محمودی
4) انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی،(همراه با نمونه سوالات) دکتر حسن فهیم روین
5)504 واژه کاملأ ضروری
 6)زبان عمومی نور حسینی
 
  8) کتاب 50 متن تخصصی ،سیروس چوبینه
 

فیزیولوژی و تغذیه ورزش

 1)فیزیولوژِ ورزش (1)انرژی و تغذیه (مک آردل/ گچ)دکتر اصغرخالدان
 2) فیزیولوژِی ورزش (2جلدی )(ویلمور/کاستیل)دکتر صیاد معینی و همکاران،5استاد
3) مبانی فیزیولوژی ورزشی برای آمادگی،اجرا و سلامتی (رابرگز/رابرتس)دکتر خسرو ابراهیم
4) اصول بنیادی ورزشی (2جلدی )(رابرگز/رابرتس)دکتر عباسعلی گائینی
 

سنجش و اندازه گیری

1)اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی (مفاهیم و آزمون ها )دکتر فریده هادوی
 2)سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی و علوم ورزشی،دکتر حمایت طلب
3) سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی،دکتر مجید کاشف،فرانک شالچی 
4) سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی ،زهرا اسدی
 5) سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی،دکتر محمود شیخ ،دکترفضل الله باقرزاده
 6) سنجش و اندازه گیری ،شفیع زاده
 7) سنجش و اندازه گیری ،همتی نژاد(انتشارات پیام نور)
 

حرکت شناسی و بیومکانیک

 1)بیومکانیک فنون ورزشی (جیمزجی هی)دکتر نمازی زاده
 2) مقدمات بیومکانیک ورزشی ،دکتر حیدر صادقی

 3)حرکت شناسی،دکتر تندنویس

 4)حرکت شناسی ،رواسی
 5)اصول حرکت شناسی ساختاری (تامپسون/ ؟)دکتر دبیدی روشن
 6)رشد کاتلین ام هودترجمه دکتر اصلانخانی و نمازی زاده
 7) رشد حرکتی،دکتر معصومه شجاعی
 

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

1)پیشگیری و درمان آسیب های ورزشی ،دکتر رضا قراخانلو،دکتر دانشمندی،دکتر علیزاده
  2)راهنمای کامل آسیب های ورزشی (گیریفت)دکتر مقصود پیری،دکتر سخنگوی
 3 )حرکات اصلاحی ،دکتر حسن دانشمندی ،دکتر علیزاده،قراخانلو
 4) آسیب شناسی ورزشی ،دکتر حمید خداداد
 

مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

 1)مدیریت سازمان های ورزشی،دکتر سجادی
 2) مدیریت سازمان های ورزشی، دکتر مهرزاد حمیدی (انتشارات پیام نور)
3)مدیریت سازمانها و طرز اجرای مسابقات ورزشی،دکتر هاشم کوزه چیان،دکتر معصومه کلاته سیفری
 4)مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی ، دکتر مهرزاد حمیدی
5) مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی ،دکتر شعبانی بهار